Goede doelen

Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar gelopen voor verschillende goede doelen, te weten: KIDS Zwolle, Monicares Foundation en Wijkvereniging Berkum. Van alle deelnemers wordt een gedeelte van het inschrijfgeld verdeeld over de drie goede doelen. Daarnaast kunnen de lopers zelf een extra geldbedrag doneren en dit kenbaar maken tijdens het inschrijven. Hieronder stellen de drie goede doelen zichzelf even voor!

KIDS Zwolle
KIDS Zwolle staat voor spelenderwijs bewegen binnen jeugdsport, ongeacht de (on)mogelijkheden van kinderen en jongeren. “Bij ons horen alle kinderen en jongeren erbij en kunnen ze allemaal meedoen”, aldus de vrijwilligers van KIDS Zwolle, die zich met veel passie en plezier inzetten voor aangepaste jeugdsport in Zwolle en Kampen.

“Vaak kunnen deze kinderen/jongeren vanwege hun achterstand en/of beperking niet of moeilijk uit de voeten bij reguliere sportverenigingen. Wij vinden dat er ook voor hen een mogelijkheid moet zijn om samen met anderen plezier te beleven aan sport en bewegen. Er kunnen meerdere redenen zijn waardoor kinderen geen plezier (meer) hebben in bewegen. Als reactie gaan ze het bewegen dan ook uit de weg en vinden ze weinig aansluiting bij andere kinderen tijdens het buiten spelen of de gymles. Zo ontstaat er een groeiende achterstand ten opzichte van het reguliere sportaanbod.”

KIDS geeft kinderen en jongeren een extra steuntje in de rug om (weer) met plezier te kunnen sporten en bewegen. “Naast het aanbod vaan aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor deze kinderen, organiseren wij ook specifieke zwemlessen voor kinderen die dat nodig hebben. Wij zorgen voor maatwerk door in kleine groepen en met deskundige begeleiders passende activiteiten aan te bieden. Ook helpen wij ouders en kinderen, die dat willen, na verloop van tijd aan een sportplek bij een andere vereniging.”

“Maar aangepaste jeugdsport kost geld: de groepen zijn klein, de leiders deskundig en we willen ouders van kinderen met beperkingen niet opzadelen met een (erg) hoge contributie. Daarom zijn we elk jaar actief op zoek naar sponsoren: mensen die weten hoe belangrijk en leuk bewegen kan zijn voor iedereen! Wij zijn dan ook heel blij dat wij dit jaar één van de goede doelen zijn van de Salverda Berkumloop.” Kijk voor meer info op www.kidszwolle.nl

Monicares Foundation
De Monicares Foundation geeft óm en zorgt vóór Zwolse gezinnen met een ongeneeslijk ziek gezinslid en kinderen met kanker. Want naast alle zorgen, angst en verdriet hebben deze gezinnen vaak ook te maken met oplopende kosten en verminderde inkomsten.

“Wij helpen deze gezinnen met declaraties in plaats van donaties. Als de gemeente, verzekeraar of een andere instantie de kosten niet dekt, nemen wij voor een lange periode de kosten voor boodschappen, reizen, ontspanning en andere noodzakelijkheden op ons. Zo creëren we een klein beetje rust voor gezinnen die wel wat anders aan hun hoofd hebben. Wij ontvangen geen subsidies en zijn volledig afhankelijk van sponsoring. Wil jij ons helpen onze jaarlijkse doelstellingen te realiseren?” Kijk voor meer info op www.monicares.nl

Wijkvereniging Berkum
Wijkvereniging Berkum is een actieve, creatieve en betrokken wijkvereniging die functioneert als verbindende schakel voor de inwoners van de Zwolse wijk Berkum. De wijkvereniging telt momenteel bijna 930 leden (wooneenheden). De vereniging is onder meer verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van wijkcentrum De Weijenbelt en de kinderboerderij. Kijk voor meer info op www.wijkverenigingberkum.nl